Yianna Terzi – Oniro Mou – Greece – LIVE – First Semi-Final – Eurovision 2018
Yianna Terzi represented Greece at the first Semi-Final of the 2018 Eurovision Song Contest with the song Oniro Mou. Read more about Yianna Terzi here: https://spott.tv/topic/yianna-terzi/PARTY_ROLE%7C2a9b3946-061f-4d62-8cb4-efc93f3940a1

{Yianna Terzi - Oniro Mou - Greece - LIVE - First Semi-Final - Eurovision 2018

Source