Ψυχολογία και διαφήμιση στο Facebook




Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζω συντόμως πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε βασικές αρχές ψυχολογίας για διαφήμιση στο Facebook. Βασίζομαι στο βιβλίο Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ . CIALDINI B. ROBERT ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2020

{Ψυχολογία και διαφήμιση στο Facebook

Source