Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


Tweet Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ποια έγγραφα χρειάζονται αν δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)     Κάθε φυσικό πρόσωπο… > Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτη…
Θέματα: ΑΜΚΑ, ΚΕΠ, Μητρώο Πολιτών, Twitter, Φορολογία, ΑΦΜ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο