Χειμερινό ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 2021-2022


Tweet Χειμερινό ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 2021-2022 Καθορίζεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων, Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων   Αριθμ. 498214 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4901/22.10.2021… > Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Χειμερινό ωράριο…
Θέματα: Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαιολογικά, Μουσεία, Twitter, Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο