Το νέο CD του Γιώργου Λιβάνη με άρωμα… Survivor


Το νέο CD του Γιώργου Λιβάνη με άρωμα… Survivor | OPEN TV3&&2===t[2]&&”boolean”==typeof t[3]&&(e=t[3],”function”==typeof t[2]&&t[2](“set”,!0));else if(“ping”===t[0]){var n={gdprApplies:e,cmpLoaded:!1,cmpStatus:”stub”};”function”==typeof t[2]&&t[2](n)}else a.push(t)},n.addEventListener(“message”,function(e){var t=”string”==typeof e.data,a={};try{a=t?JSON.parse(e.data):e.data}catch(e){}var n=a.__tcfapiCall;n&&window.__tcfapi(n.command,n.version,function(a,i){var o={__tcfapiReturn:{returnValue:a,success:i,callId:n.callId}};t&&(o=JSON.stringify(o)),e.source.postMessage(o,”*”)},n.parameter)},!1))}();var o=function(){var e=arguments;typeof window.__uspapi!==o&&setTimeout(function(){void 0!==window.__uspapi&&window.__uspapi.apply(window.__uspapi,e)},500)};if(void 0===window.__uspapi){window.__uspapi=o;var s=setInterval(function(){i++,window.__uspapi===o&&i<3?console.warn("USP is not accessible"):clearInterval(s)},6e3)}}();]]> 100) { $(‘.logo’).addClass(‘logoSmall’) $(‘.menuBar’).addClass(‘menusmall’); $(‘.showMenu’).css({‘top’:’46px’}) } else { $(‘.logo’).removeClass(‘logoSmall’); $(‘.menuBar’).removeClass(‘menusmall’) $(‘.showMenu’).css({‘top’:’90px’}) }; if (lscroll 90) { $(‘.menuBar’).css({ ‘top’: ‘-90px’ }); $(‘.showMenu’).hide(); } else { $(‘.menuBar’).css({ ‘top’: ‘0’ }) $(‘.showMenu’).show(); } lscroll = scroll; }); function showmenu() { if ($(‘.menu’)[0].style.display!=’block’) { $(‘#schedulebtn’).removeAttr(‘onmouseover’); $(‘#schedulebtn’).removeAttr(‘onclick’); $(‘#schedulebtn’).removeAttr(‘onmouseout’); $(‘#webtvbtn’).removeAttr(‘onmouseover’); $(‘#webtvbtn’).removeAttr(‘onclick’); $(‘#webtvbtn’).removeAttr(‘onmouseout’); $(‘.menu’).attr(‘style’, ‘top: 90px; left:-25px; position: absolute;z-index:1001;display:block !important;’); } else { $(‘.menu’).attr(‘style’, ‘display:none;’); } }; function fbLogin() {var win = window.open(‘https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=1106816799506255&display=embed&redirect_uri=https://www.tvopen.gr/fb.aspx&scope=email,public_profile&response_type=token’,’fblogin’,’width=800,height=600′)};…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο