Τουρισμός: Η Ελλάδα συμμετέχει στον διαγωνισμό «Best Tourism Villages»


Το υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως Εθνικός Φορέας στο διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), με τίτλο «Best Tourism Villages», για την ανάδειξη τριών (3) χωριών ή δημοτικών κοινοτήτων της Ελλάδας, με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, που προωθούν τον αγροτουρισμό. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τρεις πυλώνες: α) την απονομή σήματος «best tourism village», β) τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης όσων υποψηφιοτήτων δεν κατάφεραν να πάρουν το σήμα και γ) τη συμμετοχή των υποψηφίων στο δίκτυο συντονισμού και ανάδειξης καλών πρακτικών. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμόδια για τις ειδικές μορφές Τουρισμού, υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε επιστολές σε όλους τους περιφερειάρχες της Ελλάδας, ενημερώνοντάς τους για το διαγωνισμό και ζητώντας προς τους οικείους δήμους τους να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας προς το υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021. Ακολούθως, το υπουργείο Τουρισμού, μέσω ειδικής ομάδας εργασίας που θα συστήσει η υφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη, θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα προτείνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου τρία (3) χωριά ή δημοτικές κοινότητες της Ελλάδας προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του αγροτουρισμού, στην αξιοποίηση και στη διαφύλαξη των…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο