Τι λέει ο νόμος : Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος – «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (03/02/2022)
Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος – «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» βρίσκεται στο επίκεντρο της εκ­πομπής «Τι Λέει ο Νόμος». Επί τάπητος τίθενται τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι 13 κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων (στην πρώτη γραμμή ψηφιακός/τεχνολογικός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, καινοτομί­α, εξωστρέφεια), καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Η εκπομπή αναδεικνύει, επίσης, τι προβλέπεται για επενδύσεις σε περιοχές που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και πως θα ενισχυθούν οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές, τι ισχύει για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την αξιολόγηση των επενδύσεων και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Η Αλεξία Κουλούρη συζητά με τους Μάξιμο Σενετάκη (Ν.Δ), Χάρη Μαμουλάκη (ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.), Απόστολο Πάνα (ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΛΑΓΗΣ) και τον Βασίλη Βιλιάρδο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥ­ΣΗ). Παράλληλα, η εκπομπή προβάλλει αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις, των αρμόδιων Υ­πουργών και εισηγητών από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς και των φορέων από τις επιτρο­πές.

{Τι λέει ο νόμος :  Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος - «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (03/02/2022)

Source