Τηλεδιάλεξη: “Κοινωνικά στερεότυπα και Διαφήμιση 1950 – 1960: ΗΠΑ & Αν. Γερμανία” με τον Γ.Τσούμα
Το θέμα «Κοινωνικά Στερεότυπα και Διαφήμιση 1950-1960: Η περίπτωση των Η.Π.Α. και της Ανατολικής Γερμανίας» ανέπτυξε ο Δρ. Γιάννης Τσούμας, Ιστορικός Τέχνης & Design, σε ανοικτή στο ευρύ κοινό τηλεδιάλεξη, που διοργάνωσε στις 6 Απριλίου 2020, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Ο Δρ. Τσούμας μας έφερε σε επαφή με το δίπολο των κοινωνικών…

{Τηλεδιάλεξη:

Source