Στρατηγική συνεργασία Tempo OMD & IRI Hellas για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των marketing επενδύσεων

Οι δύο εταιρείες, με ηγετική θέση στις επιμέρους αγορές τους, προχώρησαν σε μία πρωτοποριακή συνεργασία προκειμένου να προσφέρουν μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του marketing mix και των επιμέρους στοιχείων του, όπως η τιμή, οι προωθητικές ενέργειες και οι επενδύσεις στην επικοινωνία.

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον και με το σύνολο σχεδόν της επιχειρηματικής δραστηριότητας να έχει εισέλθει σε μια κρίση έντονης αβεβαιότητας με απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα, η Tempo OMD και η IRI Hellas, δύο εταιρείες με ηγετική θέση στις επιμέρους αγορές τους, προχώρησαν σε μία σημαντική στρατηγική συνεργασία προκειμένου να παρέχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των διαφημιζόμενων.

Ερωτήματα που αφορούν στην προσαρμογή του marketing mix στις νέες συνθήκες και που για την προσέγγιση τους συγκεντρώνεται και αναλύεται πληθώρα δεδομένών από διαφορετικές πηγές, αξιοποιώντας στο έπακρο τη διεθνή τεχνογνωσία των δύο εταιρειών, όπως σύγχρονες στατιστικές μεθόδους machine learning και εξειδικευμένα συστήματα ανάλυσης big data.

Με αυτή τη συνεργασία οι δύο εταιρείες είναι σε θέση να προσφέρουν μια single-source ολοκληρωμένη αξιολόγηση του marketing mix και των επιμέρους στοιχείων του, όπως η τιμή, οι προωθητικές ενέργειες και οι επενδύσεις στην επικοινωνία. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την ποσοτικοποίηση των ενεργειών αυτών και οδηγεί σε συγκεκριμένες και πραγματοποιήσιμες προτάσεις…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο