Πόσο ανησυχούν οι Ευρωπαίοι για ένα cyborg μέλλον

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι ενήλικες (46,5%) πιστεύουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ενισχύσουν -μέσω της τεχνολογίας– το σώμα τους (human augmentation), αλλά πολλοί ανησυχούν για τον μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο μιας τέτοιας τεχνολογίας. Αυτό προκύπτει μέσα από μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Kaspersky.

Η «επαύξηση» των ανθρώπινων ικανοτήτων έρχεται σε δύο μορφές: μπορεί είτε να απαιτείται…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο