Πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη

Tweet

Πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής

Προκήρυξη πρόσληψης 3 δικηγόρων με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία

 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, ως εξής:

Αριθμός
θέσεων
Περιγραφή θέσης Έδρα
1 Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων,

με έδρα την Αθήνα

2 Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

με έδρα την Ελευσίνα

 

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τρεις (3) κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο