Πολλές εφαρμογές και διακομιστές που βασίζονται σε Java είναι ευάλωτοι

Η ευπάθεια προέρχεται από ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο βοηθητικό πρόγραμμα καταγραφής Apache και δυνητικά επηρεάζει οποιονδήποτε χρήστη του Apache Struts.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο