Πληρώνεται το έκτακτο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)


Tweet Πληρώνεται το έκτακτο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) Καταβολή της προσαύξησης στους δικαιούχους για το πρώην ΚΕΑ   Ημερομηνία καταβολής στους δικαιούχους της προσαύξησης για… > Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Πληρώνεται το έκτακτο Ελάχιστ…
Θέματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισοδήμα, Δικαιούχοι ΚΕΑ, Keaprogram, Twitter, Δικαιούχοι

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο