Ο εκπρόσωπος των κίτρινων γιλέκων στην Ελλάδα μιλάει μαζί με τους εργαζομένους ΕΚΑΒ υπό αναστολή.
Video: Στρατάκη Μαρία https://aneydiasostesekab.blogspot.com/ Στις 13/09/2021 ο εκπρόσωπος των κίτρινων γιλέκων στην Ελλάδα κ. Παναγιωτόπουλος Διονύσιος παρευρίσκεται στην συνέλευση και μιλάει μαζί με τους εργαζομένους ΕΚΑΒ που βρίσκονται υπό αναστολή εργασίας. Μας ενημερώνει σχετικά με το ιστορικό και τις δράσεις του κινήματος των κίτρινων γιλέκων και μας διευκρινίζει την άποψη που έχουν οι Γάλλοι σχετικά με την πανδημία και την σημερινή κατάσταση της χώρας μας. Δείτε ολόκληρο το video μας ενημερώνει με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

{Ο εκπρόσωπος των κίτρινων γιλέκων στην Ελλάδα  μιλάει μαζί με τους εργαζομένους ΕΚΑΒ υπό αναστολή.

Source