Οι υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται στο εξής και από τα ΚΕΠ

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον e-ΕΦΚΑ, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ αιτήματα πολιτών για τις εξής ηλεκτρονικές διαδικασίες:

  • Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
  • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
  • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Βεβαίωση απογραφής
  • Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο