Οι καινοτομίες της P&G που θέλουν να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα

Σε πολλές περιπτώσεις η καινοτομία είναι προϊόντα ή λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα μας. Ορισμένες φορές είναι συσκευές ή προϊόντα που μοιάζουν σχετικά απλά αλλά μας βοηθούν ώστε να βελτιώσουμε καθημερινές συνήθειες μας όπως και να συνεισφέρουμε -με τον δικό μας τρόπο- στην προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για καινοτομίες που αξιοποιούν μεν ψηφιακές τεχνολογίες αλλά αυτό δεν είναι απολύτως εμφανές…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο