Μυστηριώδες post στο Twitter προετοιμάζει για ανακοινώσεις σχετικά με το πρώτο Resident Evil