Μπορούμε να ανακυκλώσουμε μπαταρίες ιόντων λιθίου;

Όπως φαίνεται υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li) που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για την αποθήκευση ενέργειας. Το BBC αναφέρει ότι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την ανακύκλωση μπαταριών δεν λειτουργούν σχεδόν καθόλου καλά, καθώς οι μπαταρίες Li είναι “μεγαλύτερες, βαρύτερες, πολύ πιο περίπλοκες και ακόμη και επικίνδυνες αν αποσυναρμολογηθούν λάθος”.

battery recycling

Σε ένα μέσο εργοστάσιο ανακύκλωσης μπαταριών, τα μέρη της μπαταρίας τεμαχίζονται σε σκόνη και στη συνέχεια αυτή η σκόνη είτε τήκεται (πυρομεταλλουργία) είτε διαλύεται σε οξύ (υδρομεταλλουργία).

Όμως οι μπαταρίες…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο