Μια μικρή ευχή με μεγάλη ιστορία – Διαφήμιση ΑΒ Βασιλόπουλος
Η μουσική που γράφτηκε αποκλειστικά για τη διαφήμιση του ΑΒ Βασιλόπουλου για την περίοδο των Χριστουγέννων 2016. Την μουσική την έβγαλα ακουστικά. Τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον συνθέτη και στον ΑΒ Βασιλόπουλο.

{Μια μικρή ευχή με μεγάλη ιστορία - Διαφήμιση ΑΒ Βασιλόπουλος

Source