Κορωνοϊός: Τι ισχύει για τον εμβολιασμό των παιδιών


Η πανδημία COVID-19 έχει τεράστιο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, σε επιπλοκές για αυτούς που επιβιώνουν, αλλά και σε έμμεσο κόστος που αφορά την οικονομική δυσπραγία και ανέχεια για μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Η ανακάλυψη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και η εφαρμογή τους σε μαζικό εμβολιασμό με πρωτοφανή ταχύτητα, αποτελεί επιστημονικό επίτευγμα χωρίς προηγούμενο στα ιστορικά χρονικά. Καθώς στο πρόγραμμα εμβολιασμού για COVID-19 εντάσσονται και νεότερες ηλικιακές ομάδες ενήλικου πληθυσμού, προκύπτει εύλογα το ερώτημα εάν τα παιδιά πρέπει να συμπεριληφθούν στα επόμενα στάδια του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Ο κύριος λόγος εμβολιασμού είναι η ατομική προστασία του εμβολιαζόμενου για λοιμώδη νοσήματα που έχουν δυνητικό αποτέλεσμα σοβαρές επιπλοκές ή θάνατο. Τα παιδιά φαίνεται από όλες τις μελέτες παγκοσμίως να αποτελούν μικρό ποσοστό στο σύνολο των ατόμων που χρειάστηκαν νοσηλεία (5-15%) και παρότι έχουν καταγραφεί επιπλοκές ή και θάνατοι, τα ποσοστά είναι εξαιρετικά χαμηλά σε…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο