Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Νέα διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας


Tweet Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Νέα διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας, δικαιολογητικά και παράβολο   Αριθμ. 84045 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5074/02.11.2021 Κανονισμός Λειτουργίας… > Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Κέντρα Πι…
Θέματα: Κεπα, Twitter, Δικαιολογητικά, Παράβολο, Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο