Η Apple θα επιτρέψει στις εφαρμογές γνωριμιών στην Ολλανδία να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί, αν και διστακτικά —και ελπίζει προσωρινά— με τις εντολές της Ολλανδικής Αρχής Καταναλωτών και Αγορών (ACM) που της ζητούν να επιτρέπει στις εφαρμογές γνωριμιών να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής εκτός από το δικό της εντός εφαρμογής σύστημα αγορών.

«Επειδή δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι εντολές είναι προς το συμφέρον των χρηστών μας», λέει η Apple, «έχουμε προσφύγει στην απόφαση της ACM σε ανώτερο δικαστήριο. Ανησυχούμε ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπειρία του χρήστη και να δημιουργήσουν νέες απειλές για την ιδιωτικότητα του χρήστη και την ασφάλεια των δεδομένων».

Ωστόσο, η Apple πρέπει να συμμορφωθεί με τις εντολές της ACM στο ενδιάμεσο, επομένως θα επιτρέψει στις εφαρμογές γνωριμιών στην Ολλανδία να χρησιμοποιούν συστήματα τρίτων για την επεξεργασία πληρωμών για εντός εφαρμογής αγορές. Αλλά η εφαρμογή αυτών των συστημάτων δεν θα είναι τόσο απλή όσο θα ήθελαν οι προγραμματιστές.

Οι προγραμματιστές των εφαρμογών γνωριμιών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για δύο νέα δικαιώματα – τα οποία καθορίζουν εάν μια δεδομένη εφαρμογή επιτρέπεται να εκτελεί ορισμένες ενέργειες ή…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο