Η διαφάνεια στην τιμολόγηση αδιαπραγμάτευτος στόχος της FREENOW


Απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις αντιτιθέμενων συμφερόντων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο