Η «Αποστολή» με τον IOCC στηρίζουν 170 ελληνικές επιχειρήσεις


Οργάνωσαν δύο εκπαιδευτικές ημερίδες σεμιναρίων σε θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων για μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο