Επιτροπή Ελλάδα 2021 – Βλέμμα μπροστά
Ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τον συνοπτικό απολογισμό του έργου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και ευχάριστο τρόπο.

{Επιτροπή Ελλάδα 2021 - Βλέμμα μπροστά

Source