Επίσημο το πράσινο πιστοποιητικό για το καλό μας – iGuRu

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακοίνωσε την πρόταση του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν ένα από τα βασικότερα δικαιώματά τους: Την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, η οποία έχει περιοριστεί από τα μέτρα που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις των κρατών μελών λόγω του COVID-19.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο