Εθνική Τράπεζα: Πώς αξιοποιεί καλύτερα τις λύσεις cloud με τη βοήθεια της Microsoft

Η μέγιστη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί πλέον βασικό συστατικό προκειμένου ένας οργανισμός να παραμείνει ανταγωνιστικός και παραγωγικός τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα για ταχύτατη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες αλλάζουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα,…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο