Εβδομαδιαία πρόγνωση για Ελλάδα & Κύπρο από 17 Ιαν 2022
Με βάση το μοντέλο GFS η εβδομαδιαία πρόγνωση για Ελλάδα & Κύπρο από 17 Ιαν 2022

{Εβδομαδιαία πρόγνωση για Ελλάδα & Κύπρο από 17 Ιαν 2022

Source