Διαφήμιση στο internet και Κορωνοιός
Σε προηγούμενο άρθρο μας είδαμε πως ο κορωνοιός επηρέασε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα / eshops. Σήμερα θα δούμε βάσει πρόσφατης έρευνας πως επηρέασε την διαφήμιση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα την διαφήμιση στο facebook, την διαφήμιση μέσω google αλλά και μέσω άλλων social media Μπορείτε να δείτε τα πακέτα μας για διαφήμιση στο google και για διαφήμιση στο…

{Διαφήμιση στο internet και Κορωνοιός

Source