Διαφήμιση στο Google ή στο Facebook;
Η διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των διαφημίσεων στο Google και στο Facebook. Για να πιάνουν τόπο τα χρήματά σου και να μην μας βομβαρδίζεις με άσχετα μηνύματα…

{Διαφήμιση στο Google ή στο Facebook;

Source