Διαφήμιση στο facebook για ηλεκτρονικό φαρμακείο
Ένα βίντεο με διαστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για το facebook feed , σύντομης διάρκειας ολίγων δευτερολέπτων με σκοπό να τραβήξει την προσοχή από συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό . Πολλές φορές η διαφήμιση , και όχι μόνο στο facebook, δεν έρχεται με σκοπό την προώθηση και πώληση ενός συγκεκριμένου προιόντος και υπηρεσίας αλλά την προσέλκυση ενός κοινού. Άπαξ και ο στόχος αυτός επιτευχθεί…

{Διαφήμιση στο facebook για ηλεκτρονικό φαρμακείο

Source