Διαδημοτικές μόνο για υπηρεσίες περιποίησης από Δευτέρα


‘ );( document.contains ) || document.write( ” + ‘ipt>’ );( window.DOMRect ) || document.write( ” + ‘ipt>’ );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( ” + ‘ipt>’ );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( ” + ‘ipt>’ );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( ” + ‘ipt>’ ); ]]>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο