Δημοκρατίες στην αρχαία Ελλάδα: Q&A με τον Άγγελο Χανιώτη.
Ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Institute for Advanced Study του Princeton, συζητάει με τους φοιτητές του μαθήματος “Δημοκρατίες στην αρχαία Ελλάδα: Γένεση και εξέλιξη”, που προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ. Δείτε το μάθημα στο https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:History+Hist5.1+21F/about

{Δημοκρατίες στην αρχαία Ελλάδα: Q&A με τον Άγγελο Χανιώτη.

Source