Γυμνό και διαφήμιση
Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ή διαβάσει ότι μια διαφήμιση σχολιάστηκε ή και απαγορεύτηκε επειδή εμπεριείχε γυμνό και όχι μόνο σε χώρες που ο πουριτανισμός ανθεί και βασιλεύει αλλά ακόμα και στην φιλελεύθερη Δύση. Βέβαια σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ακόμα και εκεί όπου τα αρνητικά σχόλια επικρατούσαν στο ισοζύγιο ή ακόμα και στις περιπτώσεις που απαγορεύτηκε η προβολή της…

{Γυμνό και διαφήμιση

Source