Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις Ιουνίου


Λήγει την Παρασκευή 11 Ιουνίου η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Ιούνιο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 12/6/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για το χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η/3/2021. Λαμβάνοντας υπόψη τις από 31/5/2021 και 1/6/2021 σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις δηλώσεις αναστολών για το μήνα Ιούνιο 2021, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν δηλώσεις, σύμφωνα:

-Με το Παράρτημα Α για όσες έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής.
-Με το Παράρτημα Β για όσες ανήκουν στον κλάδο της εστίασης.

-Με το Παράρτημα Γ/ΚΑΔ που αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις, το οποίο επικαιροποιείται και αναδιαμορφώνεται.

Επιπροσθέτως, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για το μήνα Ιούνιο, σύμφωνα…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο